Na Slovensku odštartovala kampaň Európske solárne dni

Keď sa v roku 2002 v Rakúsku po prvý krát organizovalo vzdelávacie podujatie „Deň slnka“, nikto netušil, že sa začne písať príbeh úspešnej medzinárodnej kampane Európske solárne dni. V nasledujúcich rokoch, podporovatelia obnoviteľných zdrojov energií z rôznych členských krajín EÚ vytvorili medzinárodnú sieť organizácií, ktoré zastrešujú priebeh kampane na národnej úrovni. Európske solárne dni sú osvetovo-vzdelávacia kampaň, ktorej hlavným cieľom je poukázať na možnosti a benefity využitia slnečnej energie a v týchto dňoch u nás odštartovala už po deviaty krát. Slovensko sa do kampane zapojilo v roku 2011 vďaka neziskovej organizácii SK REA, ktorej cieľom je vybudovať sieť partnerstiev a podporovateľov Európskych solárnych dní na regionálnej úrovni. Najrozsiahlejšia kampaň o solárnej energii je totiž jedinečná aj svojou formou. Svoje vlastné podujatia organizujú rôzne subjekty po celom Slovensku, čo umožňuje široký dosah na rôzne cieľové skupiny.

Na Slovensku odštartovala kampaň Európske solárne dni

„Všetci organizátori majú spoločný cieľ, popularizovať obnoviteľné zdroje a priblížiť možnosti ich využívania čo najširšiemu publiku“, hovorí Zuzana Furmanczuk, riaditeľka neziskovej organizácie SK REA. Tento rok sa do kampane zapojilo 40 organizátorov, medzi ktorými nechýbajú materské a základné školy, neziskové organizácie, podnikatelia a už tradične aj hvezdárne. Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá dlhodobo poskytuje bezplatné energetické poradenstvo o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, organizuje v rámci 9. ročníka v dňoch 2. a 9. mája 2019 špeciálne solárne workshopy. Záujemcovia o využitie solárnej energie získajú v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU v Bratislave, Banskej Bystrici, Trenčíne a v Košiciach detailné informácie o tom, aké sú najvhodnejšie podmienky na inštaláciu a efektívne využívanie solárnych zariadení.

Kampaň sa tradične koná počas prvých dvoch májových týždňov a vďaka podpore ZSE bude aj tento rok prebiehať podujatie „Slnko v meste“ dňa 15. mája, na námestí nákupného centra Eurovea v Bratislave. „Kampaň ESD je naša srdcovka. Každoročne máme na podujatia veľmi pozitívnu odozvu, čo nám dáva obrovskú motiváciu vymýšľať nové formy spolupráce a sieťovania partnerov po celom Slovensku.“ uzavrela Zuzana Furmanczuk.

Copyright © 2024 Európske solárne dni na Slovensku