Ukážte svoju slnečnú stránku

Vážení organizátori, veľmi nás teší Váš záujem zapojiť sa do kampane Európske solárne dni.
Vážime si Vašu priazeň a už teraz sa tešíme na ďalší vydarený ročník ESD 2024, v tradičnom májovom termíne.

Zaregistrujte sa čo najskôr

Ďakujeme za Vašu priazeň a veľmi sa tešíme na ďalši vydarený ročník.

Od roku 2011 súkromné spoločnosti, školy, neziskové organizácie, obce a jednotlivci využívajú “Solárne dni”, aby sa v rámci nich predstavili zainteresovanej verejnosti. Vítaná je spolupráca so všetkými ďalšími, ktorí chcú prispieť k zvýšeniu verejného povedomia o inteligentných energetických riešeniach a udržateľnom spôsobe života. V tejto sekcií nájdete informácie, čo môžeme pre získavanie čoraz väčšieho množstva energie zo slnka spolu urobiť. Informácie o podujatiach pripravovaných ostatnými organizátormi môžete nájsť v sekcii Návštevník.

“Solárne dni” priťahujú pozornosť médií a verejnosti k energií zo slnka. Využite to vo svoj prospech.
Pripravte vlastné podujatie, zaregistrujte ho a získajte možnosť prezentovať svoj pozitívny vzťah k obnoviteľných zdrojom energie.

Súkromné spoločnosti

Využite „Solárne dni“ na komunikáciu so svojou cieľovou skupinou. Ukážte, čo môžete ponúknuť v oblasti solárnej energie. Tu je zopár nápadov:

– pripravte výstavu slnečných kolektorov, fotovoltaických systémov alebo zariadení na skladovanie energie.

– umožnite záujemcom konzultovať s vami otázky týkajúce sa integrovania zariadení využívajúcich slnečnú energiu v novostavbách alebo pri rekonštrukciách budov,

– sprístupnite svoj podnik verejnosti prostredníctvom “Dňa otvorených dverí”.

Návrhy a konkrétne námety o organizácií podujatia nájdete tu.

Pridajte svoje podujatia v priebehu 5 minút do nášho Kalendára, takže Vás prípadní záujemcovia ľahko budú môcť nájsť.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailu.

Obce, mestá, regióny a dodávatelia energií

Informujte svoju komunitu o podpore solárnej energií vo vašej obci, meste alebo distibučnej sieti. Príklady, ako to urobiť:

– sprostredkujte záujemcom informácie o tom, ako získať finančný príspevok,

– prezentujte vlastné projekty v oblasti využívania slnečnej energie,

– pripravte predvádzacie jazdy elektromobilov,

– usporiadajte akciu pri príležitosti oficiálneho zapojenia sa do radov “energetických obcí“, s bohatým sprievodným programom.

Návrhy a konkrétne námety o organizácií podujatia nájdete tu.

Pridajte svoje podujatia v priebehu 5 minút do nášho Kalendára, takže Vás prípadní záujemcovia ľahko budú môcť nájsť.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailu.

Školy, škôlky a materské centrá.

Nadchnite svojich študentov, žiakov a deti pre využívanie obnoviteľných zdrojov rôznymi aktivitami o solárnej energií. Sprístupnite vašu vzdelávaciu inštitúciu verejnosti a ukážte im, ako sa venujete témam týkajúcim sa využívania energie zo slnka a trvalej udržateľnosti života na Zemi. Nechajte sa inšpirovať nasledujúcimi príkladmi a prispejte k tomu, že energetická budúcnosť našich detí bude stáť na obnoviteľných zdrojoch.

– usporiadajte vo vašej triede výstavu o solárnej energií spojenú s prezentáciami aktivít študentov.

– pripravte pre deti umelecko-remeselné tvorivé dielne na tému slnko.

– zoberte deti na exkurziu do fotovoltaickej elektrárne.

– opýtajte sa návštevníkov školy, čo vedia o energii zo slnka.

Návrhy a konkrétne námety o organizácií podujatia nájdete tu.

Pridajte svoje podujatia v priebehu 5 minút do nášho Kalendára, takže Vás prípadní záujemcovia ľahko budú môcť nájsť.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailu.

Katalóg nápadov na stiahnutie

Nápady na aktivity počas Vašich podujatí

Veľké podujatia sú samozrejme veľmi vítané, ale aj s malým rozpočtom dokážete usporiadať “Solárne dni”. Každý, kto prispieva do diskusie na tému solárna energia, či už v médiach alebo v okruhu svojich známych, významne prispieva k šíreniu tejto pre našu budúcnosť dôležitej myšlienky.

Katalóg nápadov

Sme radi, že svojimi aktivitami prispievate k organizovaniu “Solárnych dní”. Tu sa môžete inšpirovať, ako urobiť podujatie vo vašej škole, firme alebo vo vašom okolí. Avšak, neváhajte nás požiadať aj o ďalšie tipy.

Stiahnite si Katalóg nápadov:

Ďalšie užitočné súbory:

Copyright © 2024 Európske solárne dni na Slovensku