Európske Solárne Dni vo Hvezdárňach

Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, Spiškej Novej Vsi, Rožňave, Partizánskom, Bardejove, Žiari nad Hronom, Žiline, Svidníku, Prešove, Banskej Bystrici, Hurbanove v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov amatérov, ako organizačným partnerom, pripravili pre školy a verejnosť v prvých dvoch májových týždňov pestrý program v rámci Európskych solárnych dní 2016:

Prednáška a prezentácia o prezentácia o obnoviteľných zdrojoch energie Výstavy z astronomickej fotografie a kresieb detí Informačné materiály o klasických aj obnoviteľných zdrojoch energie Rovníkové a horizontálne slnečné hodiny (meranie času, pohyb slnka po oblohe, zmena sln. energie počas roka) v Astroparku Slnečná pec (slnečný varič) a jeho využitie v praxi Slnečný kolektor na ohrev teplej úžitkovej vody Veľký fotovoltický panel s demonštráciou priamej premeny slnečnej energie na energiu elektrickú Autodráha na slnečnú energiu Hračky s použitím fotovoltických panelov Pozorovanie Slnka ďalekohľadmi (fotosféra, chromosféra, protuberancie)

Zúčastníte sa jedného z podujatí venovanému našej najbližšej hviezde Slnku, spojené s prezentáciou solárnej energie a pozorovaním Slnka astronomickými ďalekohľadmi.

Informácie na internetovej stráne vašej hvezdárne alebo na stránke www.solárnedni.sk v sekcií Návštevník.

Európske Solárne Dni vo Hvezdárňach
Európske Solárne Dni vo Hvezdárňach
Európske Solárne Dni vo Hvezdárňach
Copyright © 2024 Európske solárne dni na Slovensku