SPŠE Komenského, Košice

Vytvorenie metodických, učebných materiálov a pomôcok k téme využitia solárnej energie v rámci environmentálnej výchovy na stredných školách. Cieľovú skupinu tvoria predovšetkým žiaci prvého ročníka SPŠE, ktorí sa aktívne zapoja do realizácie aktivít spojených s tematikou efektívneho využívania energie slnka.

SPŠE Komenského, Košice
SPŠE Komenského, Košice
SPŠE Komenského, Košice
Copyright © 2024 Európske solárne dni na Slovensku