MŠ LIENKA vo Zvolene od 9. do 15. 5. 2016

Vytvorenie metodických, učebných materiálov a pomôcok k téme využitia solárnej energie v rámci environmentálnej výchovy na stredných školách. Cieľovú skupinu tvoria predovšetkým žiaci prvého ročníka SPŠE, ktorí sa aktívne zapoja do realizácie aktivít spojených s tematikou efektívneho využívania energie slnka.

MŠ LIENKA vo Zvolene od 9. do 15. 5. 2016
MŠ LIENKA vo Zvolene od 9. do 15. 5. 2016
MŠ LIENKA vo Zvolene od 9. do 15. 5. 2016
MŠ LIENKA vo Zvolene od 9. do 15. 5. 2016
Copyright © 2024 Európske solárne dni na Slovensku